Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin oświadczył wczoraj, że jego decyzja dotycząca reorganizacji sądów jest nieodwracalna. Cała reorganizacja ma się zacząć 1 stycznia, pomimo że Krajowa Rada Sądownictwa wskazała w swoim orzeczeniu, że rozsądniejszym byłoby przesunąć wejście w życie rozporządzenia do czasu zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny. Minister Gowin jest jednak nieugięty i…